Brandskydd i bostadshus

Nödlägesberedskap


Brandskydd i bostadshus Nödlägesberedskap

Kunskapspärm - Nödlägesberedskap

I kunskapspärmen finns mallar och checklistor som berör arbetsplatsen. Här samlar arbetsplatsen all faktainformation som är bra att ha i en oväntad krissituation. CD som medföljer pärmen innehåller en powerpointpresentation med grundläggande information till personal om nödlägesberedskap.

Pris: 1.175 kronor exkl. moms och frakt.


Beställ här

Pärmen innehåller bland annat:

 • Fakta om arbetsplatsen.
 • Alternativ lokal.
 • Larmlista, Detta ska räddas.
 • Vår personal.
 • Kunder, leverantörer.
 • Utrymning, Återsamlingsplats.
 • Första hjälpen, Olycksfall.
 • Brand.
 • Utsläpp farligt ämne.
 • Sanering, restvärdesräddning.
 • Energibortfall, värmebortfall.
 • Vattenskada, översvämning.
 • Tele- och IT-bortfall.
 • Automatiska larm.
 • Extern information.
 • Intern information.
 • Hemsidesinformation.
 • Bombhot.
 • Krishantering.
 • Information till personalen.
 • CD med mallar och powerpointpresentation.

Pärmen innehåller en DVD med följande inslag:

 • Inledning
 • Alarmering
 • Första hjälpen
 • Brandkunskap
 • Utrymning
 • Krishantering
 • Räddningstjänsten i Sverige.