Brandskydd i bostadshus

Krisspel


Brandskydd i bostadshus Krisspel

Vi erbjuder Krisspel

Vi har producerat en krisövningsspel om en omfattande nattlig vindsbrand i ett flerfamijshus. Spelet finns på nätet och är tillgängligt för varje bostadsföretag via unik inloggning.

Målgrupp för spelet är bostadsföretagets ledningsgrupp, krishanteringsgrupp och informatörsgrupp. Flera olika avdelningar kan genomföra spelet. Licensen gäller fritt antal tillfällen under ett år.

Spelet tar cirka 90-120 minuter att genomföra. Någon på företaget är spelledare och följer den manual som bifogas spelet. Spelet består av filmer, powerpointbilder, frågeställningar och goda råd.

Spelledaren utser en dokumentatör som för anteckningar om förändringar, förbättringar m.m.

Spelet består av följande kapitel: Inledning, Händelsen, Stor brand, Utrymning, Informationsarbetet, Krishantering, Stora skador, Hur går vi vidare, och Vad har vi lärt oss?

Prova demo här!!

Pris 3.150 kr för en årslicens. Med viss lokal anpassning.

Önskas mer information kontakta:
Karsten Erichs
070- 24 72 300