VÄLKOMMEN TILL FRIS-MÖTET!

Ett nationellt webbinarium om bostadsbränder!
21 januari 2021 kl 9.00-12.15.


Konferens Brandskydd i bostadssektorn som arrangeras av Föreningen FRIS och Informationsbolaget blir nu ett webbinarium som arrangeras 21 januari 2021 kl 9.00-12.15. Boka dagen redan nu. Verksamheter inom bostadssektorn inbjuds att kostnadsfritt följa webbinariet.

Här är några programpunkter:

  • Nyheter från MSB
  • Nya risker i bostadsmiljön
  • Digitalt hembesök
  • Inträffade händelser
  • FRIS-projekt under 2021

Anmäl dig här

Sveriges största brandproblem regeringen kräver krafttag

Brand i bostadshus är det största brandproblemet i Sverige. Varje år inträffar det 25.000 bränder i bostadshus, de flesta i lägenheter. Lyckligtvis upptäcks många bränder snabbt via brandvarnare och kunskapen om att ingripa mot brand har väsentligt förbättrats under de senaste tio åren. Detta medför att cirka 75 procent av bränderna släcks av den boende, men blir en försäkringsskada. Men drygt 5.000 gånger varje år rycker räddningstjänsten ut till brand i bostadshus.

Varje år omkommer cirka 80 personer i bostadsbränder, 200 skadas svårt och drygt 1000 skadas lindrigt. 100 bränder leder till miljonskador och drygt 1.000 bränder leder till stor egendomsskada. De flesta bränder börjar i bostadens kök. I hälften av bränderna som orsakar stor egendomsskada har det saknats brandvarnare.

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition om ändringar i lagen om skydd mot olyckor. Regeringen vill att räddningstjänsten mer aktivt arbetar förebyggande mot bostadssektorn. Det gäller råd, information och utbildning till både boende och fastighetsägare, Tillsynen att Lagen om skydd mot olyckor efterföljs väntas också öka inom fastighetssektorn.

Vi erbjuder nu ett antal produkter för att ytterligare öka brandsäkerheten i bostadshus genom ökad kunskap.

Önskas mer information kontakta:
Karsten Erichs
070- 24 72 300Våra produkter och tjänster

Card image cap
E-learning

Vi kan nu erbjuda en webbaserad utbildning om brandskydd inom bostadssektorn.

Läs mer
Card image cap
Krisspel

Vi har producerat ett krisövningsspel om en omfattande nattlig vindsbrand i ett..

Läs mer
Card image cap
Informationsfolders

Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad, 15 olika språk...

Läs mer
Card image cap
Kostnadsfri utbildning

Vår instruktör berättar om nya lagen om skydd mot olyckor..

Läs mer
Card image cap
Kunskapspärm Nödlägesberedskap

I kunskapspärmen finns mallar och checklistor som berör arbetsplatsen...

Läs mer
Card image cap
Första hjälpen & HLR

Varje vecka omkommer 60 personer i Sverige i olyckor.

Läs mer