Brandskydd i bostadshus

Första hjälpen och HLR


Brandskydd i bostadshus Första hjälpen och HLR

Utbilda personalen i Första Hjälpen och HLR

Varje vecka omkommer i genomsnitt 50 personer i Sverige till följd av olyckor. Samtidigt skadas också ett par tusen personer så allvarligt på grund av olyckor att de måste läggas in på sjukhus. Till dessa ska läggas de drygt 30 000 personer som tvingas söka vård efter att ha skadats vid en olycka. En hjälpande insats de första minuterna efter en olycka eller akut sjukdom kan vara avgörande för utgången för den skadade. En utbildning i hur man ger första hjälpen vid en olycka, stoppar en blödning, hur man gör hjärtlungräddning och hur en defibrillator fungerar ger dig och dina kollegor på er arbetsplats kunskap som kan rädda liv.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd säger att alla arbetsplatser ska ha personal som är utbildade att vid olycksfall eller akut sjukdom ska kunna ge Första Hjälpen. Med hjälp av våra produkter kan nu all personal få en första grundläggande information och utbildning om Första Hjälpen och HLR. Ny version 2.0


Denna webbaserade utbildning om Första Hjälpen och HLR är ett verktyg som kan användas för att utbilda all personal på arbetsplatsen. Utbildningen går igenom begreppet SABC (Säkerhet, Andning, Blödning, Chock) och hur man utför hjärt-lungräddning. En tredje film visar hur en defibrillator fungerar. Instruktör är Björn Asklöf, som arbetat många år som ambulans- sjukvårdare och som instruktör. Efter filmerna går deltagare igenom ett kunskapstest bestående av 10 frågor. I kunskapstestet ingår filmer om stabilt sidoläge och luftvägshinder.

Se demo på informationsbolaget.se